Tiểu sử

Chuyển đổi người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp mắt nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu Liên hệ bán hàng

33Url Giải pháp một link duy nhất cho tất cả thông tin của bạn

Một liên kết để thống trị tất cả.

Tạo hồ sơ đẹp mắt và thêm nội dung như liên kết, quyên góp, video, v.v. cho người dùng mạng xã hội của bạn. Chia sẻ một bài đăng trên hồ sơ truyền thông xã hội của bạn để người dùng có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu
Tiêu chuẩn mới
Có thể theo dõi đến từng điểm.

Hồ sơ hoàn toàn có thể theo dõi được và bạn có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Bắt đầu
Có thể theo dõi đến từng điểm

Kiểm soát các liên kết của bạn

Chỉ cần một cú nhấp chuột là bạn có thể kiểm soát tất cả các liên kết của mình và ngay lập tức nhận được kết quả tốt hơn.

Chia sẻ đánh giá của bạn về LinkBIO để lan tỏa đến nhiều người hơn!